Z víru vojny zrodená

Výstavy
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
18.5.2018 - 08:00 - 2.9.2018 - 17:00

V roku 2018 si celý svet pripomína niekoľko významných okrúhlych výročí a na Slovensku sa ich počet ešte rozširuje. K najvýznamnejším medzinárodným jubileám patrí storočnica ukončenia prvej svetovej vojny. S ňou je spätý zánik Rakúsko-Uhorska, monarchie, ktorá vojnu začala a prináležala k porazeným mocnostiam. Medzi inými národmi, ktoré prispeli k jej rozpadu v snahe sa osamostatniť, boli Česi a Slováci. Roky úsilia o svojbytnosť, zintenzívnené za posledné štyri roky vojny, viedli k úspešnému vzniku nového štátu, Československa. Mladý štát sa musel budovať od základov, pričom sa boril s množstvom problémov. Trvalo ešte aspoň dva roky, kým sa povojnová situácia upokojila a obyvatelia sa zžili s novou republikou. Zmeny sa však následne prejavili hospodárskym a kultúrnym rozkvetom.

Udalosti spojené s koncom vojny, zápasom o samostatnosť, konštituovaním a zriaďovaním novej republiky so zameraním na Slovensko, obzvlášť hornú Nitru zachytáva výstava Z víru vojny zrodená, ktorú Hornonitrianske múzeum v Prievidzi otvára štvrtok 17. mája 2018 o 16. h vo svojich výstavných priestoroch na Košovskej ceste 9. Výstava potrvá do 2. septembra 2018.

Odporúčané akcie