Quantcast

Zvesť betlehemská

Výstavy
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Od do

Biblický príbeh o narodení chudobného dieťatka v chlieve,  pospolitosti nemajetných, náhliacich sa svojim darmi pomôcť vyvolenému a  potrebnejšiemu, než sú oni sami, patrí k najdojímavejším rozprávaniam  o čistote ľudských sŕdc.

Najčastejšie uvádzaným impulzom pre vznik umeleckého vyobrazenia  betlehemu je čin svätého Františka z Assisi. Ten podľa povesti zatúžil  prežiť vianočnú noc jednoducho, rovnako ako pri narodení Ježiška v meste  Betlehem. A tak v jaskynke na vrchole skalnatého kopca pri dedinke  Greccio postavil v roku 1223 jasle, priviedol k nim vola a oslíka a tam  slúžil omšu, počas ktorej sa mu zjavilo Jezuliatko.

Počiatok samostatných betlehemov možno v Európe datovať do polovice  16. storočia, keď jasličky začali v kostoloch stavať jezuiti  a františkáni. Na rozdiel od prostého výjavu Františka z Assisi boli  postavy odeté do drahocenných rúch a volček mal pozlátené rohy. Po  cirkvi čoskoro začala betlehemy vo svojich sídlach stavať šľachta a  v polovici 18. storočia aj mešťania. Do ľudového prostredia prenikli  betlehemy až na konci 18. storočia so zákazom cisára Jozefa II.  vystavovať jasličky v kostoloch, odkiaľ si obyčajný ľud tento pôvabný  biblický príbeh presunul do svojich domácností, kde počas Vianoc našiel  svoje miesto v kultovom kúte izby.

Základom betlehemu je Svätá rodina a Traja králi, klaňajúci sa práve  narodenému Spasiteľovi. Ľudoví umelci si jasličky prispôsobili vlastným  predstavám či rodnému kraju a betlehem dopĺňali postavami (pastieri,  muzikanti, figúrky v kroji, kupci, prostí dedinčania)  i architektonickými prvkami (dnes tzv. miestopisné betlehemy). Zakaždým  však figúrky prinášali božskému dieťatku darček. Nakoniec sa betlehemy  stali obrazom života a zvyklostí bežných ľudí toho-ktorého kraja. A to  je na nich to najčarovnejšie.

Čo do materiálu i prevedenia špecifické medzi výjavmi narodenia  Ježiša Krista sú papierové betlehemy. Tlačené jasličkové archy na  vystrihnutie (sériovo vyrábané v Rakúsku, Čechách, na Morave a na  Slovensko len dovážané) sa objavili už pred rokom 1850. Najskôr to boli  ručne kolorované oceľorytiny, neskôr litografie alebo drevorezby.  Najstaršie tlače boli kolorované len červeno, modro, zeleno a žlto.  Úroveň betlehemov žiaľ postupne klesala. Za zásadným prielomom v kvalite  betlehemov stál Mikoláš Aleš, ktorý v rokoch 1902 až 1904 vydal štyri  betlehemské archy. Čoskoro po ňom začali betlehemy tvoriť i ďalší  významní maliari.

Od začiatku 20. rokov 20. storočia sa v papiernictvách predávali  rozkladacie betlehemy tlačené do nízkeho reliéfu. Zaberali málo miesta,  ľahko sa stavali a rovnako rýchlo zase rozkladali a upratovali.  Betlehemská chyža obklopená palmami, v nej Svätá rodina, klaňajúci sa  Traja králi a pastieri s ovečkami v rôznom počte podľa veľkosti  jasličiek. A to zostavené práve tak, aby po vytiahnutí do priestoru  stálo všetko pekne na svojom mieste. Iný variant tvoria nereliéfne  rozkladacie betlehemy.

Tento typ jasličiek je u nás pomerne vzácny až do druhej polovice 40.  rokov 20. storočia, keď ho svojou tvorbou oživil architekt Vojtěch  Kubašta. Plodný autor vytváral jednak rozkladacie betlehemy, jednak  betlehemy kombinované, pri ktorých sa časť rozložila a časť voľných  figúr sa postavila pred betlehemský základ. V súčasnosti tieto betlehemy  pre značnú finančnú nákladnosť pri realizácii už takmer vymizli.

Spojnicou medzi rozkladacími a stavanými betlehemami sú tlačené  betlehemy, ktoré treba vystrihnúť a potom zostaviť do pevného  priestorového celku, alebo továrenský razená reliéfna tlač, ktorú stačí  zostaviť.

Neopomenuteľné reklamné betlehemy vznikli a zažili svoj boom v 30.  rokoch 20. storočia ako celkom nový jav v histórii betlehemárstva. Firmy  - i samotní tvorcovia - vychádzali z tradície stavania jaslí pod  vianočným stromčekom a z úvahy, že pokiaľ tí prajní ľudkovia alebo  vinšovníci majú Ježiškovi niečo niesť, nech je to práve ich výrobok.

Mnohé typy a varianty unikátnych papierových betlehemov sa nachádzajú  aj v múzejnej betlehemskej zbierke a tradičná vianočná výstava je tento  rok venovaná práve im. Zvesť betlehemská ku nám dorazí 28. novembra 2019 o 16. hodine a zostane s nami až do 12. januára 2020.

 

Odporúčané akcie