Karpatskí Nemci v okolí Nitrianskeho Pravna - príchod, pôsobenie a úpadok

Workshop - Prednáška
Požiarna zbrojnica Nitrianske Pravno
Od do

  • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
  • Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie – Filozofická fakulta UKF v Nitre
  • Obec Nitrianske Pravno
  • Hlavný partner Fond na podporu umenia

25. 11. 2022 o 17:00 h           

sála požiarnej zbrojnice Nitrianske Pravno 

Karpatskí Nemci v okolí Nitrianskeho Pravna - príchod, pôsobenie a úpadok

Prednáška kulturológa doc. PhDr. Mariána Žabenského, PhD.

Oboznámime sa s nemeckou kultúrou v okolí Nitrianskeho Pravna.

Nemecky hovoriaci kolonisti sem prichádzajú v 14. storočí za účelom dobývania zlata. Po vyčerpaní zlatonosných zdrojov v 16. až 17. storočí sa ich kultúra mení, začínajú sa zaoberať remeslami, remeselnou produkciou a lesným hospodárstvom.

Úpadok spoločnosti vrcholí v 19. storočí,  kedy väčšia časť obyvateľstva vykonáva sezónne práce, pričom dochádza  aj k vysťahovalectvu, hlavne do Budapešti. Úpadok a zánik nemeckej  kultúrnej enklávy vyvolali udalosti 2. svetovej vojny, kedy dochádza k odsunu a deportáciám.

V súčasnosti žije v tejto časti hornej Nitry už iba malý počet obyvateľov, ktorí sú  dôkazom skoro 700 ročného spolupôsobenia slovenskej a nemeckej kultúry.


Vstup voľný


Podujatie v rámci projektu „Podajme tradíciu našim nasledovníkom“ podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia


Odporúčané akcie