Konečne inak - Konečně jinak

Workshop - Prednáška
JóMa centrum Prievidza - svet zdravia, oddychu a pohybu
Od do

O čom to bude ?

O čem to bude?

O princípoch, ktoré fungujú pre každého človeka bez ohľadu na vek, pohlavie, náboženské vyznanie, politické zamerianie, IQ, alebo sexuálnu orientáciu.

O principech, které fungují pro každého člověka bez ohledu na věk, pohlaví, náboženské vyznání, politické zaměření, IQ či třeba sexuální orientaci.

Chceme vám ukázať, čo funguje vždy – chceme vám ukázať Princípy Života....

Chceme vám ukázat, co funguje vždy - chceme vám ukázat Principy Života...

Možno ste už hľadali všade, absolvovali veľa kurzov, a techniky, ktoré ste sa naučili, vám pomohli len dočasne alebo náhodne.

Možná jste už hledali všude, absolvovali mnoho kurzů, a techniky, které jste se naučili, vám pomohly jen dočasně nebo nahodile.

Prídite sa zbaviť trápenia a starostí a zistiť , aký úžasný život môžeme žiť, keď porozumieme jeho princípom a prestaneme stáť Životu v ceste.

Přijďte se zbavit trápení a starostí a zjistit, jak úžasný život můžeme žít, když porozumíme jeho principům a přestaneme stát Životu v cestě.

Prídite objaviť, že pre šťastný a spokojný život sme dokonale vybavení a že šťaastie je naše továrenské nastavenie.

Přijďte objevit, že pro šťastný a spokojený život jme dokonale vybavení a že štěstí je naše tovární nastavení.

Prídite objaviť princípy toho ako fungujeme, vo všetkých oblastiach nášho života.

Přijďte objevit principy toho, jak fungujeme, ve všech oblastech našeho života.

Každý máme v sebe mód, ktorý nás nesie k prosperite – vo zdraví, vo vzťahoch, práci, financiách....

Každý máme v sobě mód, který nás vede k prosperitě - ve zdraví, ve vztazích, práci, financích

Prvý - úvodný zo série workshopov bude zameraný na samotné princípy života a v ďalších si postupne prejdeme základné oblasti v živote.

Kto sme:

Transformatívne koučky

Iveta Maličká

„Tak veľmi by som chcela prebúdzať v ľuďoch ten prirodzený pocit, že nemusia robiť nič pre to, aby boli šťastní. Lebo ten pocit je stále tu. Stačí si ho všimnúť.“

Jana Pelcová

“Miluju svoji práci: Dovést lidi k jejich vlastním hranicím a pomoct jim odrazit se od nich do Života. Miluju tu chvíli, když se lidé za mé asistence probudí do Života s vědomím, že nemají hranic a mohou dokázat i nemožné.”

Priebeh :

10:00 – 17:00 hod. vrátane prestávky na obed

09:00 - 16:00 hod. vrátane prestávky na obed

Maximálny počet účastníkov : 10

REZERVÁCIA :

ÚČASŤ JE NUTNÉ NAHLÁSIŤ VOPRED a bude potvrdená úhradou zálohy vo výške 50 Eur alebo 1500 czk.

REGISTRÁCIOU na tejto stránke :

https://ivetamalicka.sk/vstupenky/

alebo emailom na jana1pelcova@gmail.com, ivka.malicka@gmail.com

..................

Naša energia : 100 Eur alebo 5000 czk

MIN POČET ÚČASTNÍKOV JE 5

S radosťou

Ďakujem veľmi pekne a tešíme sa na Vás.

Odporúčané akcie