Pondelkové diskusie s tvorením

Workshop - Prednáška
NATEEVA - kaviareň, čajovňa
-

Pozývame vás na prvé stretnutie v tomto školskom roku k téme Komunita priateľskú deťom. O našej lesnej škôlke, o iniciatíve pre Inú školu v Prievidzi, o inom učení a potrebe zmeny v školách. Stretnutie je úvodným stretnutím k pravidelným pondelkovým stretnutiam s diskusiami o deťoch a čo pre nich môžeme v našom regióne urobiť. Na stretnutiach budeme vždy tvoriť aj rukami,plstiť, šiť, modelovať...Ďalšie témy stretnutí a diskusií naplánujeme spolu s účastníkmi. Stretnutia vedie Erika Galanská. (https://erika-galanska0.webnode.sk). Výstupom stretnutí bude aj malá správa k téme Komunita priateľská deťom, ktorú odovzdáme Mestu Prievidza.

Odporúčané akcie