Spoznaj, zaži, nauč sa

Workshop - Prednáška
Centrum voľného času Spektrum Prievidza
Od do

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti  Trenčianskeho samosprávneho kraja a obec Nitrianske Pravno vás pozývajú  na podujatie v rámci cyklu vzdelávacích podujatí

SPOZNAJ, ZAŽI, NAUČ SA - NITRIANSKE PRAVNO A OKOLIE

24. november 2023 od 16.00 do 20.00 h

Centrum voľného času v Prievidzi

Vstup voľný

Spoznaj tradičnú kultúru a zaži časy dávno minulé

Prednáška a diskusia o tradičnej kultúre v obci Nitrianske Pravno,  Kľačno, Tužina, Malinová, Chvojnica a Vyšehradné spojená s výstavou  tradičného odevu.

Lektori: PhDr. Iveta Géczyová, RNDr. Ondrej Pöss, CSc.

 

Nauč sa tance karpatských Nemcov 

Lektor: Mgr. Martin Krigovský


Nauč sa tvoriť krásu ihlou a niťou

Tradičná pravnianska výšivka a výroba zlatohlavu.

Lektori: Ing. Radka Tarabčíková, Mgr. Andrej Richter 


Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia: www.fpu.sk

www.rkcpd.sk

Odporúčané akcie