Workshop s fyzioterapeutom: Kompenzačné cvičenia chrbtice pri sedavom zamestnaní

Workshop - Prednáška
Prievidza
Od do

V úvode vás oboznámime s anatómiou a funkciou chrbtice. Budete mať k dispozícii model chrbtice a stavcov s medzistavcovou platničkou.

Potom vám vysvetlíme správny sed, následky nesprávneho sedu a možnosti korekcie. Porozprávame vám o tom ako vznikajú bolesti chrbtice a čo ich spôsobuje.

Ďalej sa budeme venovať významu správnej svalovej koordinácie a povieme si najčastejšie chyby v svalovej súhre.

Následne prejdeme k princípom liečby, kde sa budeme venovať významu pružnosti, stability a svalovej súhry v našom pohybovom aparáte.

Na záver bude nasledovať praktická ukážka cvičení zameraných na odstránenie alebo zníženie bolestí chrbtice.
KDE?

Vigeo Prievidza
Areál Plavárne (II poschodie)
ul. Sama Chalupku 12A
KEDY?

V piatok 30.09.2023 od 09:00 - 11:30
CENA

35€ / osoba
PRIHLÁSENIE

-> na stránke: https://www.vigeo.sk/akcie/
alebo cez e-mail prievidza@vigeo.sk

-> bližšie info na tel.č. +421 911 988 886

Odporúčané akcie