Vráťme sa dopredu - Gotika

Ars Preuge
Ateliér Ars Preuge
21.4.2012 - 15:00

Tentokrát sa vrátime do mystických priestorov gotických katedrál, ktoré predstavujú vrchol stredovekého staviteľského umenia.

Lektor: Rastislav Nemec

Vstup: 2€

Odporúčané akcie