Vráťme sa dopredu - Gotika

21.04.2012 - 15:00 - 18:00
Nový formát "Vráťme sa dopredu" je projekt interaktívnych prednášok, aktivít a tvorivých lekcií. Je to dlhodobý a tvorivý cyklus alternatívneho vzdelávania, výchovy, zoznamovania sa s vizuálnym umením (od praveku po súčasnosť) prostredníctvom živých procesov, zážitkov a aktívnych manuálnych činností.

Tentokrát sa vrátime do mystických priestorov gotických katedrál, ktoré predstavujú vrchol stredovekého staviteľského umenia.

Lektor: Rastislav Nemec

Vstup: 2€

Hlavné menu