Vybrali novú riaditeľku KASS Prievidza

Nová riaditeľka v KASS Prievidza

Mesto Prievidza vypísalo 25.2.2014 výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi. Mestu Prievidza bolo doručených 8 obálok s prihláškou na výberové konanie. Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky spĺňalo 5 uchádzačov, ktorí boli prizvaní na výberové konanie dňa 22.4.2014. Po zhodnotení výberového konania výberová komisia na základe výsledkov určila poradie uchádzačov o funkciu riaditeľky Kultúrneho a spoločenského strediska s víťazkou výberového konania Mgr. Danou Hornou.

Viac Z rokovania mestského zastupiteľstva tu

Hlavné menu