Zimný štadión Prievidza s in-line plochou

Zimný štadión bude v prevádzke aj mimo zimnej sezóny. Dôvodom je realizácia in-lineovej plochy určenej na celoročné korčuľovanie. Zimný štadión tak bude sprístupnený verejnosti aj na korčuľovanie tohto typu.

V utorok 24.6. o 15.00 h uskutoční otváranie in-line plochy na Zimnom štadióne v Prievidzi.

Nová in-line plocha je určená pre rôzne športové využitie ako napríklad in-line hokej, in-line korčuľovanie, florbal, hokejbal. Systém dostupnosti štadiónu pre verejnosť tak bude zachovaný rovnako ako v zimných mesiacoch, kedy verejnosť využíva ľadovú plochu.

„Našim zámerom je, aby bol zimný štadión využívaný aj v akejsi letnej verzii,“ ozrejmila zámer vybudovania in-line plochy primátorka mesta Katarína Macháčková.  Ako ďalej pokračovala „hlavným zámerom mesta je ponúknuť ľuďom ďalšiu možnosť na aktívne športovanie ale aj zlepšenie kvality života v Prievidzi. Taktiež zdravotnícke organizácie hovoria, že v mestách je málo pohybu a mestá vytvárajú svojim obyvateľom málo podmienok na šport. Navyše tento zámer tu už bol dlhodobo. Podarilo sa ho zrealizovať až teraz."

in-line Prievidza

Plocha má rozmery30x60 m (1800 m²) a pokrýva celú hraciu ľadovú plochu. In line plocha je ľahko a rýchlo demontovateľná a zimný štadión tak bude pred zimnou sezónou veľmi rýchlo pripravený na výrobu ľadovej plochy. In-line plochu bude môcť využívať verejnosť aj športové kluby. Obstarávacia cena  za uvedený projekt je 25.020,- €. (bez DPH)

„Dodávateľ zabezpečil dodanie in-line plochy, dopravu, jej montáž, zaškolenie našich pracovníkov pre jej správnu manipuláciu, čiarovanie in-line plochy,“ opísal realizáciu diela konateľ Technických služieb mesta Prievidza Miroslav Procháska. Práve mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza je správcom Zimného štadiónu ako aj ďalších športovísk v meste Prievidza.

Zimný štadión Prievidza s in-line plochou

Technický popis

  • Plastová in-line plocha 30x60 m (1800 m²)
  • obstarávacia cena 25.020,- € bez DPH
  • Dodávateľ: SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 103, 038 02 Diaková
  • dodávateľ zabezpečí dodanie in-line plochy, montáž in-line plochy, zaškolenie, dopravu, čiarovanie in-line plochy

in-line plocha je určená pre nasledovné druhy športu: in-line hokej, in-line korčuľovanie, florbal, hokejbal.

Oficiálny cenník - prenájom In - line plocha - zimný štadión Prievidza

Hlavné menu