Čertovská škola

Divadlá
Kultúrny dom Prievidza - KaSS
6.12.2013 - 17:00

Rozprávkové predstavenie v podaní hercov Divadla "A" a Divadla SHANTI, o. z., v réžii Vojtecha Bartka, s príchodom Mikuláša a rozdávaním darčekov pre deti.

Vstupné: 3,00 €, vstupenky sú už v predaji v pokladni DK Prievidza.

Pred predstavením prineste označené balíčky s menom dieťaťa a odovzdajte v šatni DK.

Odporúčané akcie