Kultúrny dom Prievidza - KaSS

Adresa: Fraňa Madvu 11 Prievidza 97101 Slovensko
Telefón: +421465412029
Web:

Aktuálne akcie

Popis

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi je príspevkovou organizáciou mesta Prievidza neziskového charakteru zabezpečujúca verejno-prospešné činnosti zamerané na uchovávanie a rozvoj kultúrnych tradícií, potrieb a záujmov obyvateľov mesta a jeho návštevníkov v oblasti kultúry. Podieľa sa na zabezpečovaní a rozvíjaní partnerských a priateľských vzťahov mesta s inými mestami a obcami v SR i v zahraničí.

Predaj vstupeniek - informácie

Lýdia Ripková/predaj vstupeniek
0904 752 758, 046/541 20 29
pokladna.kass@prievidza.sk

Ľubica Hečková/predaj vstupeniek, informácie
0904 752 758, 046/541 20 29
pokladna.kass@prievidza.sk

Mgr. Dana Horná /riaditeľka KaSS, DK Prievidza
046/541 21 34
dana.horna@prievidza.sk

Mgr. Monika Kosztolányiová/sekretariát, DK Prievidza
0904 752 750, 046/541 21 34
kasspd@prievidza.sk

Bc. Zuzana Adámiková/zástupkyňa riaditeľky, prevádzka DK Prievidza
0904 752 751, 046/541 20 29
adamikova@prievidza.sk

Ing. Dana Backová/ekonom. útvar, DK Prievidza
0904 752 753, 046/541 20 29
dana.backova@prievidza.sk

Lucia Fábryová/ekonom. útvar, účtovníčka, DK Prievidza
0904 752 753, 046/541 46 70
lucia.fabryova@prievidza.sk

Mgr. Paulína Kotláriková/organizátorka kultúrnych podujatí
0904 752 754, 046/541 46 71
kultura@prievidza.sk

Mgr. Dagmara Dadíková/kultúrna referentka
0904 752 764, 046/541 20 29
kultura@prievidza.sk

Tomáš Pekár/propagácia
0904 752 755, 046/541 20 29
propagacia@prievidza.sk

Mgr. Nina Rusková/propagácia a animačná činnosť
0904 752 755, 046/541 20 29
propagacia@prievidza.sk

Bibiana Sukubová/garderóba, požičovňa kostýmov
0904 752 756, 046/541 20 29
bibianasukubova@gmail.com

Igor Klein/údržba, technik
0904 752 757, 046/541 20 29
technika@prievidza.sk

Marián Bullo/javiskový technik
0905 747 051, 046/541 20 29
technika@prievidza.sk

Jozef Uhliar/údržba, technik
0904 752 757, 046/541 20 29
technika@prievidza.sk

Jozef Poliak/javiskový technik
0904 752 757, 046/541 20 29
technika@prievidza.sk

Anna Hrdá/pomocný pracovník
Lenka Radbová/pomocný pracovník
Marta Trepáčová/pomocný pracovník
 

 

Fotogaléria

Mapa

Podobné miesta