Christophera Duranga: NEVYLIEČITEĽNÍ

Žáner:
19.06.2012 - 18:30
Miestami bláznivá, miestami lyrická komédia - človek uprostred dnešného sveta - navonok slobodný, ale vo vnútri zmietaný pochybnosťami. Hľadá pevný bod, o ktorý by mohol zachytiť svoj rozháraný život plný neistôt.

A tým pevným bodom môže byť aj druhá osoba, ktorá je rovnako plná pochybností.
Hrdinovia hry sú nespokojní so svojím životom, chcú dosiahnuť zmenu, zoznamujú sa na inzerát, riešia svoje problémy u psychoterapeutov, ktorí by potrebovali psychiatrickú pomoc možno viac ako oni sami. Hnacím motorom snaženia postáv je obrovská túžba po prekonaní odcudzenia, po zblížení, po nájdení opory v druhom, blízkom človeku.
Hrajú: Csongor Kassai, Lenka Barilíková, Helena Krajčiová, Kamil Mikulčík, Viktor Horján
Réžia: Michal Spišák

vstupné: 11,00 €

Hlavné menu