Divadelná Prievidza 2019

Divadlá
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
-

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Kultúrne a spoločenské  stredisko v Prievidzi, Art point Prievidza a Hlavný partner Fond na  podporu umenia Vás pozývajú na regionálny festival divadelných súborov  hornej Nitry

Divadelná Prievidza 
21. - 23. marec 2019 

 

21. marec 2019

PREDSTAVENIA PRE DETI HRANÉ DEŤMI / RKC v  Prievidzi, Záhradnícka 19

9:00 ČERT A LUCIA                                                               
DDS Sršne pri ZŠ Mariánska, Prievidza
Autorka: J. Sedláčková, réžia: J. Sedláčková, J. Repiská    
pre MŠ, I. st. ZŠ


FILEMON A BONIFÁC ALEBOO NIEČOM CELKOM INOM
Literárno-dramatický krúžok pri Spojenej piaristickej škole F. Hanáka, Prievidza
Na motívy S. Grabowskeho a M. Nejmana
Réžia: M. Lenhartová
pre MŠ, I. st. ZŠ10:15 O SNEHULIATKU
LDO ZUŠ L. Stančeka Prievidza
Na motívy J. Uličianskeho, réžia: J. Bakusová
pre MŠ, I. st. ZŠ

TRI PRASIATKA
LDO ZUŠ Handlová
Ľudová rozprávka, réžia: K. Dupkalová    
pre MŠ, I. st. ZŠ

TELEVÍZNA REPORTÁŽ
LDO ZUŠ L. Stančeka Prievidza                                        
Na motívy D. Tarageľa, réžia: T. Píšová
!Zrušené!
pre I. st. a 5.-6. roč. ZŠ12:00 KDE NEBOLO, TAM NEBOLO
DDS Babland Lehota pod Vtáčnikom
Autorka, réžia: B. Borková  
pre II. st. ZŠ
13:00 POKRVNÍ BRATIA
LDO ZUŠ L. Stančeka Prievidza                                        
Na motívy W. Russella, réžia: T. Píšová
!Vypredané!
pre 8.-9. roč. ZŠ a 1.-2. roč. SŠ


Vstupné na jednotlivé bloky 0,50 €
Hromadnú účasť nahláste najneskôr do 20. marca 2019.
Kontakt: 046 512 18 20, 046 512 18 11, info@rkcpd.sk

 


22. marec 2019

PREDSTAVENIA PRE DETI HRANÉ DOSPELÝMI / Dom kultúry v Prievidzi, F. Madvu 11

8:30 NAŠA ROZPRÁVKOVÁ ULICA                                                         
Divadlo „A“ a Divadlo Shanti, o.z. Prievidza                                
Autor, réžia: V. Bartko                                            
!Vypredané!

 

PRE DETI / RKC v  Prievidzi, Záhradnícka 19

10:00 OBUVNÍKOVE STAROSTI                                                                   
Divadlo ANIMA, Kanianka
Na motívy Moszczyńskeho a J. Wilkowskeho, réžia: J. Jaško, I. Liptáková
Vstupné 1 €
Hromadnú účasť nahláste najneskôr do 20. marca 2019.
Kontakt: 046 512 18 20, 046 512 18 11, info@rkcpd.sk
pre MŠ, I. st. ZŠ

 

PRE DETI / Dom kultúry v Prievidzi, F. Madvu 11

11:00 VIANOČNÝ LES                                                     
Novácke ľudové ochotnícke divadlo
Autorky: H. Balážová, D. Laslopová, réžia: H. Balážová
!Vypredané!

 

PREDSTAVENIA PRE DOSPELÝCH / Dom kultúry v Prievidzi, F. Madvu 11

15:00 PRÍBEH OKLAMANEJ ŽENY                                                           
Divadlo „A“ a Divadlo Shanti, o.z. Prievidza
Na motívy A. Marenčina, réžia: Š. Orság
Vstupné 1 €


16:30 DVE SESTRY                                                         
Takô onakô divadlo, Lehota pod Vtáčnikom
Autorka, réžia: B. Borková
Vstupné 1 €

 

DIVADLO MLADÝCH / Dom kultúry v Prievidzi, F. Madvu 11

19:00 ZA POKUS TO STOJÍ                                                       
Divadlo mladých Šesť Pé, Partizánske
Na motívy J. D. Salingera, réžia: O. Böhm, M. Kuttner
Vstupné 1 €

 


23. marec 2019

PREDSTAVENIA PRE DETI HRANÉ DOSPELÝMI / RKC v  Prievidzi, Záhradnícka 19

10:00 ČERTOVSKÁ ROZPRÁVKA                                                             
Bábkové divadlo Lienka, Kanianka
Autori, réžia: L. Pánisová, Michal Pánis
Vstupné 1 €

 

DIVADLO MLADÝCH / Art Point Prievidza, M. R. Štefánika 1

15:00 ZRAZ(u)                                                         
Art point teatro, Prievidza
Autorky: V. Maslíková, K. Rašičová, F. Balej, réžia: V. Maslíková
Vstupné 4 € / 2 € v predpredaji


16:30 HOVOR KU MNE AKO DÁŽĎ                                                     
Divadelný súbor mladých IDEa pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi
Na motívy T. Williamsa, réžia: J. Bakusová, L. Kovalíčeková

TVOR - work in progres
Divadelný súbor mladých IDEa pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi
Autor, réžia: DSM IDEa, J. Bakusová
Vstupné 3 € / 1 € v predpredaji na obe predstavenia

 

PREDSTAVENIE PRE DOSPELÝCH / Art Point Prievidza, M. R. Štefánika 1

20:00 JEDNA NA DRUHÚ                                                 
Art point Teatro, Prievidza
Na motívy R. de Graafa, réžia: Š. Bielik
Vstupné 7 € / 5 € v predpredaji, !POZOR! - kapacita max. 40 miest


Predpredaj vstupeniek na inscenácie v Art point Prievidza: Art café, M. R. Štefánika 1, info, rezervácie: 0950 54 89 33
Informácie: 046 512 18 20, 046 512 18 11, info@rkcpd.sk, www.rkcpd.sk 

Hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia


Odporúčané akcie