Festival Stanislava Chrena

Divadlá
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
19.10.2018 - 02:46 - 20.10.2018 - 02:46

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, obec Kanianka, Dom kultúry Kanianka, Divadelný súbor Stanislava Chrena, Miestny odbor Matice slovenskej, Kanianka

Hlavný partner Fond na podporu umenia

vás pozývajú na 7. ročník festivalu seniorského divadla Festival Stanislava Chrena

Kontakt: www.rkcpd.sk

Odporúčané akcie