Hrnčiarsky bál

Divadlá
Kultúrny dom Prievidza - KaSS
31.3.2014 - 19:00

Dňa 31. marca 2014 o 19.00 h v Dome kultúry v Prievidzi uvedie Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi divadelnú inscenáciu – Hrnčiarsky bál.

Z dvanástich operiet Gejzu Dusíka je Hrnčiarsky bál považovaný za jeho kvalitatívnym vrcholom. Námet je zasadený do revolučných rokov 1848-1849, ktoré sú v slovenských dejinách spojené s národným hnutím Štúrovcov. Príbeh sa odohráva v prostredí slovenských hrnčiarov na Záhorí. Opereta je kompozične prepracovaná a popretkávaná slovenským folklórom. Premiéru mala na scéne košického Štátneho divadla v roku 1956 a neskôr ju hrali takmer vo všetkých slovenských divadlách, aj v zahraničí. Dnes patrí toto dielo do zlatého fondu slovenskej operetnej tvorby a vyznieva ako oslava Slovenska.

Vstupné: 14,00 € a predpredaj vstupeniek od 24. februára 2014 v pokladni DK Prievidza

Odporúčané akcie