Perinbaba

19.10.2012 - 09:00 - 11:00
Rozprávkové predstavenie v podaní Bábkového divadla Žilina

Rozprávkové predstavenie v podaní Bábkového divadla Žilina pre deti MŠ a I. stupeň ZŠ.
Vstupné: 2 kultúrne poukazy alebo 2,00 €
V prípade záujmu sa triedy môžu hlásiť na tel. č.: 046/ 541 46 71 alebo 046/541 20 29.

http://bdz.sk/index.php?name=menu_fotogal&id=67

Hlavné menu