Tennessee Williams: SKLENENÝ ZVERINEC

Žáner:
24.04.2013 - 18:00 - 19:30
Dojímavý príbeh jednej matky a jej dvoch detí. Výnimočné herecké výkony Gabriely Dolnej, Jakuba Rybárika, Evy Sakálovej a Mila Kráľa v dramaticky strhujúcich, ľudsky až dojímavo kreslených postavách. DERNIÉRA podaní hercov DAB Nitra.

Jedna z najznámejších hier najslávnejšieho amerického dramatika, klasika modernej drámy 20. storočia. Nestratila nič zo svojej aktuálnosti ani z pravdivosti zrkadlenia zložitých zákrut ľudskej duše.
Amanda Wingfi eldová a jej urputný, nikdy sa nekončiaci boj o naplnenie svojich predstáv o šťastí a láske. Pre seba a pre svoje dve deti – rebelujúceho Toma a utiahnutú Lauru.
Každý z nás túži po lepšom živote, porozumení, láske a harmónii! Čaká na nás tvrdý zápas o prežitie. Naše sny a túžby sa menia v ilúzie. Krehký, citlivý človek vydaný napospas svojim citom, predstavám a snom. A tie narážajú na studené múry krutej reality. Sme „chorí“ len preto, že sme iní? Iní ako ostatní?

vstupné 10,00 €
predpredaj vstupeniek od 11.3.2013 v pracovných dňoch 7.30 - 16.00 h
v kancelárii KC Bojnice, tel. 046/5430 980

Hlavné menu