Celoslovenský ples nepočujúcich 2014

15.02.2014 - 18:00
Celoslovenský ples nepočujúcich bude prvý krát v Prievidzi. Na plese sa môžu zúčastniť aj počujúci priaznivci a záujemcovia, ktorí chcú spoznať kultúru nepočujúcich.

Na Slovensku neustále rastie počet obdivovateľov posunkovej reči nepočujúcich. V prípade záujmu o ples zo strany novinárov ste pozvaní ako špeciálni hostia.

Roky sa sporadicky objavujú Plesy pre nepočujúcich a väčšinou na rôznej úrovni a v podmienkach, ktoré nezodpovedajú  úrovni, ako má byť na Plese. Slovenský zväz nepočujúcich (SZN) sa rozhodol, že Celoslovenský ples nepočujúcich, ktorý sa bude konať prvý krát dňa 15.2.2014 o 18,00 hod. v kultúrnom dome v Prievidzi. Výber mesta Prievidze bol jednoduchý preto, že máme veľmi dobré skúsenosti so zorganizovaním Slovenského dňa nepočujúcich 2012 v Prievidzi. Nepočujúci Prievidžania dostali súhlas na usporiadanie Celoslovenského plesu nepočujúcich, ktorý bude prvý v začatí novej tradície a to tej, že tento ples bude musieť spĺňať kritériá pre spoločenský ples, či už podmienkami alebo oblečením oblečením. Takéto podmienky musia organizátori splniť, aby sme mohli ples organizovať každý rok v inom meste na Slovensku.

Prítomnosť  na Celoslovenskom plese nepočujúcich otvára príležitosť nepočujúcim občanom, aby sa mohli tiež zabávať  rovnakej spoločenskej úrovni, ako u počujúcich. Takisto sa zúčastnia aj počujúci priaznivci a záujemcovia, ktorí chcú spoznať našu kultúru nepočujúcich, kde sa navzájom rozprávame v slovenskej posunkovej reči nepočujúcich. Sú vítaní všetci. To práve kultúra pomáha odbúravať komunikačné bariéry, kde nepočujúci sa tiež môžu zúčastňovať spoločenských plesov.

V prípade záujmu o účasť na Celoslovenskom plese nepočujúcich záujemcovia sa môžu prihlásiť a zaplatiť v Prievidzskom spolku nepočujúcich vstupenku v  sume 25 eur, viac informácií získate na www.pdsn.sk  (kde sú formuláre a obsadenie stolov môžeme naplniť do posledného miesta). Samozrejme, sú vítaní aj sponzori, ktorí môžu zviditeľniť svoju firmu na základe  vecného alebo finančného daru pre organizátorov,  Prievidzský spolok nepočujúcich.

Ján Ďurkovič

riaditeľ organizačného výboru Plesu

člen výboru Prievidzkého spolku nepočujúcich

jandurkovic@gmail.com

Hlavné menu