Cineama

11.04.2013 - 16:00 - 22:00
Krajská prehliadka amatérskej filmovej tvorby a videotvorby

9. ročník krajskej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby a videotvorby Trenčianskeho kraja

Vyhlasovateľom a odborným garantom krajskej postupovej súťaže je z poverenia Národného osvetového centra a Trenčianskeho samosprávneho kraja Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.

Základná charakteristika
CINEAMA 2013 je druhým stupňom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby. Súťaž nie je tematicky vymedzená. Koná sa každoročne.

Hlavným poslaním súťaže bude vytvoriť podmienky na zhodnotenie, prezentáciu filmovej tvorby a videotvorby v Trenčianskom kraji, oboznámiť sa s tvorbou autorov rôzneho tematického, žánrového zamerania a technického spracovania; vytvoriť podmienky na stretnutie autorov s odborníkmi na film, umožniť im vypočuť si odbornú analýzu ich súťažného filmu na rozborovom seminári a sprostredkovať účasť na kolektívnej alebo individuálnej odbornej konzultácii. Podujatie pozostáva z prezentačnej a vzdelávacej časti. Prezentačnú časť tvoria projekcie súťažných a nesúťažných filmov a vzdelávaciu časť tvoria rozborový seminár a konzultácie.

Kategorizácia účastníkov

Súťaž sa rozdeľuje na:

I. skupina: A – autori do 16 rokov

II. skupina: B – autori od 16 do 19 rokov

III. skupina: C – autori do 25 rokov – (okrem poslucháčov a absolventov filmových škôl)

IV. skupina: D – autori nad 25 rokov – (okrem poslucháčov a absolventov filmových škôl)

I. skupina súťaží v 3 kategóriách: animovaný film; hraný film; reportáž, dokument

II. skupina súťaží v 4 kategóriách: animovaný film; hraný film; reportáž, dokument; experiment a videoklip

III. skupina súťaží v 7 kategóriách: animovaný film; hraný film; reportáž; dokument; experiment; videoklip; minútový film

IV. skupina súťaží v 7 kategóriách: animovaný film; hraný film; reportáž; dokument; experiment; videoklip; minútový film

Porota:

Ľubor Patsch (Lipt. Hrádok)

Jana Rengevičová (Lipt. Mikuláš)

Agnes Dimun (Prievidza)

Zoznam prihlásených autorov:

Martin Valenta (6 filmov)

Maximilián Kormaňák (2 filmy)

Adam Pavlík (Ash Sumpter)

Peter Sihelský + Vladislav Leškovský

Nany M. Hudák (3 filmy)

Andrej Danóczi (2 filmy)

Peter Kreins Frimmel

Vanda Mesiariková

Peter Jurík

Spolu: 10 autorov, 18 filmov

Termín podujatia: 11. 4. 2013 o 16:00 h
Miesto konania: sála Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi
Zabezpečuje: Ing. Peter Cagáň; bližšie informácie: 046 / 512 18 13; peter.cagan@rkc.tsk.sk
Organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Hlavné menu