CINEAMA - krajská prehliadka amatérskej filmovej tvorby Trenčianskeho kraja

11.04.2018 - 16:00 - 25.04.2018 - 17:00
Krajská prehliadka amatérskej filmovej tvorby Trenčianskeho kraja

Vstup voľný
11.4. v sále RKC v Prievidzi
16:00 - súťažná prehliadka
19:00 - rozborový seminár a vyhodnotenie

25.4.
od 8:00 - premietanie najlepších filmov pre školy v KaSS Prievidza
od 13:00 - filmárske workshopy v RKC Prievidza

Hlavné menu