Derniéra výstavy Dobrodružstvo s Bohom v Afrike

18.12.2013 - 16:00 - 18:00
Derniéra výstavy fotografií misie Shelui „Dobrodružstvo s Bohom v Afrike“ bude spojená so sprievodným slovom autorky fotografií Emílie Bihariovej - misijnej dobrovoľníčky v Tanzánii a Blanky Cvengrošovej. Vstupné: 1 €

„Bohu nie je nič nemožné“ – týmto heslom sa riadia dve misijné pracovníčky Emi a Zuzi pôsobiace v zapadnutej dedine Shelui v Tanzánii. Je obdivuhodné, ako tieto dve mladé ženy zo Slovenska dokážu už vyše 3 roky pomáhať kdesi v ďalekej Afrike. Emi Bihariova je autorkou „afrických“ fotografií, z ktorých vznikla výstava „Dobrodružstvo s Bohom v Afrike“. Výstava poukazuje na to, že i na zabudnutých miestach existuje nádej. Jej fotografie zobrazujú život domorodých ľudí, činnosť ich detí v miestnej škôlke, ktorú založili Emi a Zuzi spolu s miestnym kňazom Francisom, priebeh stavania školy či otvorenia zdravotnej ambulancie. Predtým tieto inštitúcie chýbali. Okrem domáceho jazyka, ktorým je swahilčina, musia tamojší ľudia ovládať aj angličtinu. Jej znalosť posúva ľudí z biedy, pretože ak ju ovládajú, majú šancu na vyššie vzdelanie a zároveň aj na lepšie platené zamestnanie. Emi a Zuzi vyučujú angličtinu deti už od materskej školy. Táto misia nie je vôbec ľahká, preto okrem duchovnej podpory privítajú akúkoľvek finančnú a materiálnu pomoc.

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva dňa 18. 12. 2013 o 16:00 h na derniéru výstavy fotografií misie Shelui „Dobrodružstvo s Bohom v Afrike“, ktorá bude spojená so sprievodným slovom autorky fotografií Emílie Bihariovej - misijnej dobrovoľníčky v Tanzánii Blanky Cvengrošovej.

Viac info o výstave:

http://www.rkcpd.sk/podujatia/dobrodruzstvo-s-bohom-v-afrike-2.html?page_id=5759

Viac info o misii Shelui v Tanzánii:

https://www.facebook.com/SheluiTanzania?fref=ts

 

Sála RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19

Vstupné: 1 €

Kontakt: www.rkcpd.sk

Hlavné menu