Deti deťom

Iné akcie

DETI DEŤOM

Regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vás pozýva na regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí Deti deťom. Súťaž sa uskutoční 24. marca 2018 od 12:00 h v Sále Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi.

Súťažiť budú detské ľudové hudby, sólisti speváci, spevácke duá, detské spevácke skupiny a sólisti inštrumentalisti.

Výkony bude hodnotiť odborná porota v zložení muzikant Roman Bienik z Dolného Hričova (predseda), muzikant Marián Járek z Nitry a speváčka Miroslava Zaujcová z Dražoviec.

Víťazi jednotlivých kategórii postúpia na krajské kolo súťaže.

Príďte podporiť mladé talenty a stráviť príjemné chvíle s ľudovou hudbou.

Vstupné 1 € 

 

Mgr. Bibiána Krpelanová
metodička pre folklór
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

www.rkcpd.sk

 

Odporúčané akcie