Ekologická doprava v meste

27.03.2018 - 16:30 - 18:00
Vzdelávacie podujatie spojené s ukážkami alternatívneho spôsobu prepravy.

Aj v Prievidzi je snaha riešiť problematiku negatívnych vplyvov automobilovej dopravy na životné prostredie.

Predstavíme Vám projekt Zelený bicykel a využitie elektromobilu. Naživo ukážky alternatívneho spôsobu prepravy v meste.

Spoluorganizátori: tím Zelený bicykel a Slovenské elektrárne, a.s.

Vstupné 1 €

www.rkcpd.sk

Hlavné menu