Hviezdoslavov Kubín 2024

Iné akcie
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Od do

70. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom  prednese poézie, prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel  poézie detí, mládeže a dospelých 

Termíny jednotlivých kôl pre okres Prievidza

Prednes poézie, prózy, súťaž detských recitačných kolektívov a divadla poézie

www.rkcpd.sk

okresné kolo 1. kategória (poézia, próza, detské recitačné kolektívy) 11. 3. 2024
o 8.00 h
RKC v Prievidzi
okresné kolo 2. kategória (poézia, próza, divadlo poézie) 12. 3. 2024
o 8.00 h
RKC v Prievidzi
okresné kolo 3. kategória (poézia, próza) 13. 3. 2024
o 8.00 h
RKC v Prievidzi
regionálne kolo 4. a 5. kategória (poézia, próza, súťaž recitačných kolektívov a divadla poézie) 10. 4. 2024
o 10.00 h
RKC v Prievidzi


Prihlasovať sa môžete cez portál NOC na linku: www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

Prihlasovanie je otvorené od 1. 2. do 1. 3. 2024.

Propozície a doplňujúce informácie k súťaži tu: https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/

Odporúčané akcie