Inšpirované z tradičného: Výšivka na tyle

Iné akcie
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Od 15.10.2022 - 10:00 do 15.10.2022 - 15:00
Od 12.11.2022 - 10:00 do 12.11.2022 - 15:00

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

K-2000, združenie na podporu kultúry

Podujatie realizované s podporou mesta Prievidza

vás pozývajú na kurz INŠPIROVANÉ Z TRADIČNÉHO

VÝŠIVKA NA TYLE

Naučme sa ďalšiu tradičnú techniku vyšívania na tyl. 

Vyšívacia  technika sa viaže na špeciálny materiál tyl. Na Slovensku sa tento  materiál začal používať v druhej pol. 19. storočia. Výšivka vznikala  podľa predkresleného vzoru, prevažne rastlinného ornamentu, pri ktorých  sa stehy ukladajú na textilný materiál podľa vopred vyznačených línií.  Pri vyšívaní sa najčastejšie používala biela niť.

V období nástupu  tenkých továrenských materiálov sa táto výšivka uplatnila v mnohých  oblastiach na Slovensku. Aplikovala sa na súčastiach tradičného odevu –  čepce, šatky, rukávce, pôlky, zástery. 

Lektorky

PhDr. Iveta Géczyová (teoretická časť)
Soňa Beláková (praktická časť)  

  • 24. september, 15. október, 12. november 2022 od 10:00 do 15:00 h
  • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19
  • Vstupné 20 € 
  • Info a prihlásenie: folklor@rkcpd.sk alebo 0901 918 823
  • www.rkcpd.sk

Odporúčané akcie