Jeseň je dar 2019

Iné akcie
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
-

Regionálne   kultúrne  centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti  Trenčianskeho samosprávneho kraja, Jednota dôchodcov na Slovensku a obec  Zemianske Kostoľany Vás srdečne pozývajú na 21. ročník regionálnej prehliadky voľnočasových aktivít seniorov "Jeseň je dar".

  • 18. - 19. 10. 2019 (piatok - sobota) vždy od 14:00 
  • Dom kultúry SNP Zemianske Kostoľany

 

Podujatie sa koná pod záštitou predsedu TSK a poslanca NR SR Ing. Jaroslava Bašku.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Odporúčané akcie