Konkurz na Krištáľovú vázu 2020

Iné akcie
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
-

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlasuje

KONKURZ

na festival populárnej piesne spevákov sólistov od 14 do 30 rokov

Krištáľová váza

  • sobota 26. september 2020 o 10:00 h
  • sála Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi, Záhradnícka 19 - vchod cez galériu RegionArt
  • propozície a prihlášky: www.rkcpd.sk
  • info: 046 512 18 20

Odporúčané akcie