Konkurz Studnička

Iné akcie

Organizátori:
RKC v Prievidzi (Regionálne kultúrne centrum)
KCMN (Kultúrne centrum mesta Nováky)

Termín a miesto konania konkurzu:  15.3.201410:00 h / Sála RKC v Prievidzi

Termín a miesto konania finále festivalu:  18.5.201415:00 h / Kultúrne centrum mesta Nováky

 

Poslaním festivalu je objavovať detské spevácke talenty, rozvíjať ich nadanie a nadobudnuté praktické zručnosti, aktivizovať a podporiť interpretáciu populárnej piesne u detského percipienta s dlhodobou perspektívou, pripravovať detských spevákov na festival spevákov populárnej piesne Krištáľová váza, ako aj na súťaže obdobného charakteru v celoslovenskom meradle. Cieľom festivalu je skvalitniť interpretáciu populárnej piesne u detí, neustále motivovať pedagogických pracovníkov k práci s deťmi v tomto hudobnom žánri.

Propozície a prihláška na webovej stránke: http://www.rkcpd.sk/propozicie-prihlasky.html?page_id=307

Odporúčané akcie