Kultúra 2019

Iné akcie
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
-

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

  • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
  • Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
  • Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

a spoluorganizátori

  • K-2000, združenie na podporu kultúry hornej Nitry
  • Oblastná rada Matice slovenskej Prievidza - Partizánske
  • Združenie miest a obcí hornej Nitry
  • Regionálne združenie miest a obcí, región Stredné Ponitrie
  • Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi

Vás  srdečne  pozývajú  na  slávnostný večer 

spojený s poďakovaním a ocenením inštitúcií, kolektívov a jednotlivcov

pôsobiacich v oblasti kultúry za rok 2019

KULTÚRA 2019

14. február 2020 o 17:00 h
Dom kultúry v Prievidzi


www.rkcpd.sk

Odporúčané akcie