Kurz pre neprofesionálnych výtvarníkov: Portrét

Iné akcie
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
-

  • Po minuloročnom úspechu projektu Učíme sa umeniu budeme pokračovať v tvorivých dielňach pre dospelých, ktoré budú zamerané na rozličné výtvarné techniky, hlavne na maľbu.
  • Cieľom je ponúknuť účastníkom priestor pre rozvíjanie ich talentu a naučiť ich chápať nové prístupy vo výtvarnom umení.
  • Výtvarné dielne sa budú konať každý posledný utorok v mesiaci v priestoroch Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi na Záhradníckej ul. 19.
  • Kurz budeme realizovať po naplnení kapacity min.15 účastníkov.
  • Poplatok je 5 € / osoba a je potrebné ho zaplatiť vopred.

Prihláste sa na 0901 918 822.

Ak sa minimálny počet účastníkov nenaplní, poplatok bude vrátený, alebo bude preložený na ďalší termín dielní, podľa dohody.

  • Lektorkou je Mgr. Jana Ficová,  ktorá sa aktívne venuje predovšetkým maľbe. Vyštudovala učiteľstvo  výtvarného umenia na pedagogickej fakulte univerzity Komenského  v Bratislave. Absolvovala študijný odbor propagačné výtvarníctvo na  škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave a dlhodobo sa  venuje lektorskej činnosti.

Kontakt: www.rkcpd.sk

Odporúčané akcie