Quantcast

Literárna súťaž

Iné akcie
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Od do

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi vyhlasuje 18. ročník literárnej súťaže ,,Literárna jar Ondreja Čiliaka“. Pri príležitosti pripomenutia si osobností slovenskej histórie: Božena Slančíková Timrava, Pavol Országh Hviezdoslav a Alexander Dubček.

Je určená všetkým vekovým kategóriám (deti, mládež, dospelí - vrátane seniorov). Každý účastník môže zaslať alebo osobne doručiť 3 – 5 vlastných básní alebo 1-3- prozaické útvary v rozsahu najviac 5 strán v dvoch exemplároch. Téma je ľubovoľná a žáner tiež.

Každý, kto má záujem zapojiť sa, môže svoje príspevky priniesť – doručiť do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi na Záhradníckej ulici 21.

Uzávierka súťaže bude 30.4.2021.

Tešíme sa na všetkých účastníkov a ich práce!

Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční 12.5.2021 v popoludňajších hodinách.

Upresnenie termínu bude vopred oznámené.

Odporúčané akcie