(Ne)umlčaná kultúra - Multižánrová umelecká súťaž a prezentácia

Iné akcie
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
-

V čase pandémie sa aj kultúra ocitla v karanténe. Boli sme nútení zrušiť verejné podujatia, zavrieť galérie a sály. Touto súťažou (či skôr prezentáciou) chceme ukázať, že kultúru, umenie a vašu tvorivú činnosť ani karanténa neumlčí.

Ako na to:

Súťaž je multižánrová, vaším príspevkom môže byť fotografia, multimediálne dielo (film, klip, prezentácia), výtvarné dielo (maľba, kresba, grafika, plastika), hudba (pieseň, skladba), literatúra (poézia, próza, umelecký prednes), divadlo, tanec – jednoducho ľubovoľná tvorivá činnosť, témou ktorej budú karanténa, pandémia, izolácia, odlúčenie alebo aj nádej, prípadne boli v nútenej izolácii vytvorené.

Zaslanie prác:

V prípade diel, ktoré sa dajú odfotiť alebo obsiahnuť v textovom dokumente, pošlite fotografie alebo súbory mailom na adresu osvetapd@gmail.com aj s Vaším menom, priezviskom, vekom a kontaktnými údajmi (e-mail, mobil). V prípade nahrávok a multimediálnych súborov väčších ako 20 MB zašlite na mailovú adresu verejnú linku na stiahnutie, prípadne môžete využiť cloudové úložiská (Google Disk, uschovna.sk, uschovna.cz, WeTransfer.com a pod.)

Termín:

Súťaž trvá do 30. mája 2020, vyhodnotenie bude zverejnené 4. júna 2020.

 Vekové kategórie:

Deti (do 10 rokov)

Študenti (do 21 rokov)

Dospelí (do 65 rokov)

Seniori (nad 65 rokov) – rozhodujúci je dosiahnutý vek v deň uzávierky 31.5.2020.

GDPR

Súťažiaci dávajú prihlásením sa do súťaže súhlas Regionálnemu kultúrnemu centru v Prievidzi na publikovanie svojich diel v rámci kultúrno-osvetovej činnosti RKC. Prihlásené práce budú priebežne zverejňované na facebookovej stránke RKC https://www.facebook.com/rkcpd/ . Súťažiaci vyhlasujú, že sa oboznámili s podmienkami spracúvania osobných údajov Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi, ktoré je dostupné na www.rkcpd.sk.

Odporúčané akcie