ONY ONI

Iné akcie
Kultúrne centrum Bojnice
12.10.2013 - 17:00

Tanečný súbor MIMIKRY

 

V roku 1978 bol v Bojniciach založený tanečný súbor, ktorému o rok neskôr dali meno Mimikry. V začiatkoch pripravovala choreografie Eva Chylová, ktorej bol najbližší scénický tanec, a tým dala navždy Mimikrám pečať scény, ku ktorej sa vo svojej tvorbe Mimikry stále vracali.
V súbore sa vystriedalo niekoľko vedúcich a choreografov, ktorí menili tanečno-štýlové zameranie súboru. Mimikry sa zapísali do povedomia skôr ako komorná formácia dievčat, kde každý tanec mal svoj dej, či význam. Svojimi tancami dievčatá obohatili množstvo podujatí nielen v mieste bydliska, v okrese, či na Slovensku, ale aj v Čechách, v Nemecku, v Poľsku a v Lotyšsku.
Vedúcou aj choreografkou súboru je Ing. Margita Manová-Hrabovská, ktorá s ročnou prestávkou bola v súbore od roku 1979. Prvýkrát sa MIMIKRY v samostatnom programe predstavili v roku 1988, pri príležitosti 10. výročia vzniku súboru. Odvtedy pripravujú v nepravidelných intervaloch vystúpenia až po dnes. V roku 2010 uviedli Mimikry premiéru programu Minulosť dneška v réžii Vojtecha Bartku v meste Jeseník ČR. V lete 2011 bol tento program súčasťou Bojnického kultúrneho leta na Bojnickom zámku.
Aktivít Mimikier je veľa ale ani po rokoch sa podstata súboru nezmenila. Venuje sa scénickým choreografiám a zostal čisto amatérskym súborom, kde ani vedúca nie je profesionál. O to viac sa tu tancuje srdcom.

Odporúčané akcie