Quantcast

Orechy a semienka

Iné akcie

  • RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19
  • Prednáška spojená s ochutnávkou
  • Lektorka: Ing. Dáša Březovská
  • Vstupné: 1 €
  • Kontakt: www.rkcpd.sk

Odporúčané akcie