Počuli sme vrúcny hlas

Iné akcie

20. ročník festivalu mariánskych pútnických piesní.

16. 9. 2018 o 15:00 v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Kanianke.

Účinkujú:

 • Chrámový spevácky zbor Jozefa Hanku, Kanianka
 • Spevácka skupina Rozlet, Prievidza
 • Spevácka skupina Malinovec, Veľká Lehôtka
 • Spevácka skupina Bukovina, Lehota pod Vtáčnikom
 • Spevácka skupina Hrádok, Hradec
 • Folklórna skupina Boršina, Nitrianske Sučany
 • Spevácky zbor Roveň, Poruba
 • Spevácka skupina Lipa, Bojnice
 • Spevácka skupina Borinka, Zemianske Kostoľany
 • Spevácka skupina Vrbinka, Pravenec
 • Spevácka skupina Prameň, Dolné Vestenice
 • Mužská spevácka skupina Domovina, Nitrianske Sučany
 • Spevácka skupina Poniklec, Horné Vestenice

 

Kontakt: www.rkcpd.sk

Odporúčané akcie