Pozvánka na vzdelávací workshop zameraný na tému: Závislosť od psychomanipulatívnych skupín – siekt a kultov

Iné akcie

Pozývame Vás na vzdelávací workshop zameraný na prevenciu nelátkových závislostí, závislosť od psychomanipulatívnych skupín – siekt, kultov určený pre koordinátorov prevencie základných a stredných škôl, kultúrno-osvetových pracovníkov obecných úradov, ale tiež pre všetkých, ktorých téma zaujíma dňa 21. marca 2013 od 9:00 h do 12:00 h v polyfunkčnej sále Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi, Záhradnícka ulica 19 (za budovou Rozvoj, vedľa Hornonitrianskej knižnice - vchod cez galériu RegionArt).

Lektorka: Mgr. Ivana Škodová, predsedníčka o.z. Integra - Centrum prevencie v oblasti siekt

Školiaci poplatok 2 € stačí uhradiť priamo na mieste v deň konania

Žiadame Vás o potvrdenie účasti na t. č. 046/51 21 818 alebo emailom na adresu: monika.bartusova@rkc.tsk.sk

PROGRAM PODUJATIA - Vzdelávací workshop - Problematika zhubných kultov a siekt:
9:00 h - začiatok podujatia

Vymedzenie pojmu sekta - problém definície, právne otázky, akreditácia, výskyt v školstve

Charakteristické znaky:
. Vodca
. Elitárstvo
. Fundamentalizmus
. Psychická manipulácia

Typológia siekt:
. Náboženské
. Pseudopsychologické
. Komerčné- ekonomické
. Politické

Psychická manipulácia:
. Myslenia
. Emócií - cítenia
. Správania
. Zmena identity- kultová identita a psychická závislosť

10:20 – 10:30 – prestávka

Dôsledky dlhodobého členstva:
. Fyzické
. Psychické
. Duchovné

Poradenstvo:
. Deprogramovanie
. Výstupové poradenstvo
. Strategický interakčný prístup

Prevencia nelátkových závislostí:
. Primárna
. Sekundárna
. Terciárna

Prehľad sporných spoločenstiev pôsobiacich v školstve v SR

Projekcia dokumentov a príklady z praxe

12:00 – záver podujatia

Odporúčané akcie