Pre hriechy sveta umučený

23.03.2019 - 15:00 - 17:00
Koncert sakrálnych skladieb Speváckeho zboru sv. Jakuba z Tužiny.

Regionálne kultúrne centrum v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
Občianske združenie Hornonitrie
Obec Chvojnica

Vás pozývajú na koncert sakrálnych skladieb Speváckeho zboru sv. Jakuba z Tužiny

Podujatie sa koná v rámci projektu Zimné slávnosti Hornonitria a záštitu nad ním prevzal starosta obce Chvojnica Branislav Dobrotka.

 

Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia

Kontakt: www.rkcpd.sk

Hlavné menu