Pre hriechy sveta umučený

Iné akcie

Regionálne kultúrne centrum v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
Občianske združenie Hornonitrie
Obec Chvojnica

Vás pozývajú na koncert sakrálnych skladieb Speváckeho zboru sv. Jakuba z Tužiny

Podujatie sa koná v rámci projektu Zimné slávnosti Hornonitria a záštitu nad ním prevzal starosta obce Chvojnica Branislav Dobrotka.

 

Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia

www.rkcpd.sk

Odporúčané akcie