R. Chovanculiak z INESS a Juraj Mesík + 4 dokumenty - festival Jeden svet v Prievidzi

Iné akcie
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Od do

ŠTVRTOK 20.6.

V kontexte transformácie hornej Nitry bude isto zaujímavý druhý festivalový deň, ktorý prinesie ekonomickú tému v podobe prednášky Pokrok bez povolenia analytika INESSu Roberta Chovanculiaka. Tému doplnia dva dokumenty – Nová šichta, zaoberajúci sa zmenou baníka na programátora a horúca novinka režisérky Apoleny Rychlíkovej, ktorá spolu s novinárkou Sašou Uhlovou hľadajú odpoveď na otázku aká je reálna cena, ktorú Európa platí za zle nastavenú pracovnú migráciu?

-> 16:00 | Nová šichta | Baník z Ostravska sa po 25 rokoch fárania rozhodne vymeniť šachtu za digitálny priestor a stať sa programátorom.

-> 17:45 | Pokrok bez povolenia | Prednáška a diskusia nielen o ekonomike - aj v kontexte transformácie hornej Nitry

-> 19:15 | Hranice Európy | Horúca novinka režisérky Apoleny Rychlíkovej | Úspešná novinárka opúšťa svoju rodinu a spoločne s miliónmi ďalších východoeurópskych pracovníkov sa stáva lacnou pracovnou silou v Západnej Európe. Akú cenu má západný blahobyt?

PIATOK 21.6.

S analytikom globálnych rizík Jurajom Mesíkom budeme diskutovať o stave nášho „jedného sveta“ z globálneho pohľadu a tretí deň festivalu (21.6) obohatia dva dokumenty z projektu Jeden svet v komunitách Pryvoz a Medzi nebom a horami.

-> 16:00 | Pryvoz | Pulzujúci život jedného z najstarších a najväčších európskych trhovísk sleduje emócie ľudí na oboch stranách pultu.

-> 17:30 | Diskusia o stave sveta s analytikom globálnych rizík Jurajom Mesíkom

-> 19:00 | Medzi nebom a horami | Hrdinstvo a oddaná služba zakarpatských lekárov, ktorí aj napriek nízkym platom a riziku ohrozenia vlastných životov, zachraňujú chorých.


UDALOSŤ NA FACEBOOKU: https://www.facebook.com/events/2475123059333956/2475123066000622/?ref=newsfeed

Odporúčané akcie