ŠTIPENDIÁ NA ŠTUDIJNÉ POBYTY A JAZYKOVÉ KURZY V ZAHRANIČÍ.

Iné akcie

Ste študentom - absolventom strednej alebo vysokej školy? Máte predstavu ako napredovať ďalej? Pomocnú ruku podáva Slovenská akademická informačná agentúra so sídlom v Žiline.
V spolupráci s Hornonitrianskou knižnicou v Prievidzi pripravuje pre Vás info-seminár: ŠTIPENDIÁ NA ŠTUDIJNÉ POBYTY A JAZYKOVÉ KURZY V ZAHRANIČÍ. Ak máte chuť a čas niečo pre seba urobiť, niečo nové sa dozvedieť, ste 22. augusta 2013 o 15:30 hod. vítaní v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi na Záhradníckej ul. 21.

Odporúčané akcie