Quantcast

Súťaž pre deti a mládež do 15 rokov

Iné akcie
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Od do

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi v spolupráci s Lesy SR, vyhlásila
v rámci kampane Les ukrytý v knihe súťaž ,,Takto planéte pomáham ja“.
Určená je pre deti a mládež do 15 rokov. Príspevky je možné zasielať do 7.5.2021.
Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 14.5.2021.

Odporúčané akcie