Tajomné rytmy v dejinách. Čo môže stará múdrosť povedať dnešku

Iné akcie
Kultúrny dom Prievidza - KaSS
26.4.2013 - 17:00

Téma :  Tajomné rytmy v dejinách. Čo môže stará múdrosť povedať dnešku


 Lektor:   RNDr. Emil Páleš, CSc.

Odporúčané akcie