Učíme sa umeniu: Abstrakcia

Iné akcie

Lektorka Mgr. Janka Ficová Vám porozpráva o abstrakcii, rôznych podobách, ukážky rôznych prevedení, inšpirácie..., o kresbe a maľbe, kompozícii, objeme /svetlo, tieň/, pôsobení farieb a pod.

Čo nás čaká?
Rozkreslenie a základné techniky. Budete môcť tvoriť buď v kresbe alebo maľbe.

Materiál bude zabezpečený zo strany organizátora.

 

 

Abstraktné tvary – keď tvar v kompozícií nepredstavuje žiadny prirodzený objekt. Abstraktné kompozície sú vizuálne zaujímavé aj napriek tomu, že neznázorňujú žiadne predmety. Do popredia vstupujú základné kompozičné prvky a pravidlá, musíme sa nechať nimi viesť. Abstraktným obrazom môžeme vyjadriť emocionálny odkaz. (zdroj: https://lubicabalentova.sk/umenie/kompozicne-prvky/)

Na záver spoločne zhodnotíme krátkou diskusiou naše výsledky.

www.rkcpd.sk

Odporúčané akcie