Učíme sa umeniu: Abstrakcia

27.03.2018 - 16:00 - 18:00
Poďte sa s nami naučiť kresliť a maľovať.

Lektorka Mgr. Janka Ficová Vám porozpráva o abstrakcii, rôznych podobách, ukážky rôznych prevedení, inšpirácie..., o kresbe a maľbe, kompozícii, objeme /svetlo, tieň/, pôsobení farieb a pod.

Čo nás čaká?
Rozkreslenie a základné techniky. Budete môcť tvoriť buď v kresbe alebo maľbe.

Materiál bude zabezpečený zo strany organizátora.

 

 

Abstraktné tvary – keď tvar v kompozícií nepredstavuje žiadny prirodzený objekt. Abstraktné kompozície sú vizuálne zaujímavé aj napriek tomu, že neznázorňujú žiadne predmety. Do popredia vstupujú základné kompozičné prvky a pravidlá, musíme sa nechať nimi viesť. Abstraktným obrazom môžeme vyjadriť emocionálny odkaz. (zdroj: https://lubicabalentova.sk/umenie/kompozicne-prvky/)

Na záver spoločne zhodnotíme krátkou diskusiou naše výsledky.

Prajeme Vám príjemné tvorivé chvíle.

 

Hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia: http://www.fpu.sk/sk/

www.rkcpd.sk

Hlavné menu