Vansovej Lomnička

Iné akcie

OKRESNÁ RADA ÚNIE ŽIEN SLOVENSKA V PRIEVIDZI

MESTSKÁ KNIŽNICA HANDLOVÁ

REGIONÁLNE KULTÚRNE CENTRUM V PRIEVIDZI

Vás pozývajú na 

 

47. ROČNÍK VANSOVEJ LOMNIČKA

obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese prózy a poézie žien

 

10. marca 2014 o 15.00 h

v Mestskej knižnici Handlová

 

Podmienky súťaže:

*ovládanie textu naspamäť (text v rozsahu 3 - 6 minút)

* podmienky súťaže sú pre všetky kategórie rovnaké

* najnižšia veková hranica súťažiacej je 18 rokov

* vyplnenú prihlášku odovzdať do  07. 03. 2014 v Mestskej knižnici v Handlovej

Propozície s prihláškou tu:

http://www.rkcpd.sk/podujatia/vansovej-lomnicka-2014.html?page_id=6228

 

Kategórie:

  • 18 – 25 rokov poézia a próza
  • 25 – 40 rokov poézia a próza
  • nad  40 rokov poézia a próza

    Krajské kolo: termín konania: 18. 03. 2014, Krajská knižnica MR Trenčín

 

Organizátori:                              

Mestská knižnica Handlová                                     

tel. 046/5475449                                                    

e- mail: kniznicaha@szm.sk                 

 

RKC v Prievidzi

tel.: 046/512 18 23

eva.hencelova@rkcpd.sk

 

ÚNIA ŽIEN Slovenska

Eva Paráková

tel.: 0915 740 976

Odporúčané akcie