VATRA SNP 2019 - Prievidza

Iné akcie
Mariánsky vŕšok - Prievidza
-

Mesto Prievidza v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom v Prievidzi vás pozývajú na zapálenie vatry pri príležitosti osláv 75. výročia Slovenského národného povstania. Podujatie sa uskutoční v stredu 28. augusta 2019 na Mariánskom vŕšku v Prievidzi.

Stalo sa už tradíciou, že v predvečer 29. augusta si každoročne pripomíname výročie Slovenského národného povstania. Okrem pietneho aktu kladenia vencov pri pomníku padlých na Námestí slobody v Prievidzi, vás aj tento rok pozývame na zapálenie Vatry SNP.


Čaká na vás bohatý program:


18.00 h – Cimbalovka Kmeťovci

19.00 h – zapálenie Vatry SNP

19.30 h – skupina Vidiek

20.30 h – premietanie filmu s tematikou 2. svetovej vojny Boxer a smrť


Nebudú chýbať stánky s občerstvením. Vstup voľný!

Odporúčané akcie