ZRUŠENÉ! Výroba úkrytov pre záhradné živočíchy

Iné akcie
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Od do

Z dôvodu ochorenia lektorky Mgr. Tatiany Šolomekovej, PhD. sa akcia nekoná. 


Hlavný organizátor Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny pre vás pripravil prednášku VÝROBA ÚKRYTOV PRE ZÁHRADNÉ ŽIVOČÍCHY, kde hlavnou  témou budú ukážky úkrytov pre užitočné záhradné zvieratá, ako aj  predstavenie hniezdiacich búdok pre rozmanité druhy vtákov a netopiere.

Od  15.00 do 16.00 h budú inštalované búdky v priľahlom parku Skotňa, od  16.00 h bude prednáška. Dozviete sa o výhodách a dôležitosti fungujúcich  prírodných parkov a prídomových skupiniek stromov.

Taktiež budú  prinesené na ukážku rôzne typy búdok a úkrytov, pre jednotlivé druhy  vtákov. Budú prezentované aj skúsenosti ekologičky z riešenia renovácie  stavieb s ohľadom na chránené živočíchy.

Prednášať bude odborníčka na ekológiu, Mgr. Tatiana Šolomeková, PhD.,

  • vyštudovaná ekologička so zameraním na krajinnú ekológiu a biodiverzitu.
  • venovala  sa práci na projektoch neziskových organizácií na ochranu vtáctva a  netopierov a taktiež envirovýchove v rámci mimoškolského vzdelávania.
  • v  súčasnosti poskytuje služby výroby a inštalácie búdok pre školské  komplexy, taktiež odborné práce tzv. ekologického dozoru na stavbách s  plánovanou alebo prebiehajúcou rekonštrukciou.

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19 / vstup voľný

Prednáška je financovaná z participatívneho rozpočtu mesta Prievidza v rámci projektu Záhrada v meste.

Mediálny partner: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Odporúčané akcie