Vytvor logo pre Mestskú knižnicu M. Mišíka v Prievidzi

29.03.2017 - 12:00 - 31.08.2017 - 23:59
Zapojte sa do súťaže o logo knižnice a získajte krásnu knižnú cenu!

Vytvor logo pre Mestskú knižnicu M. Mišíka v Prievidzi

Knižnica M. Mišíka v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi vyhlasuje výtvarnú súťaž určenú pre deti a mládež.

Cieľom súťaže je vyjadriť svoj vzťah ku knihám, knižným hrdinom, ako aj ku knižnici ako takej. Zapojiť sa môžu jednotlivci, ale aj kolektívy od 3 do 20 rokov. Súťaž je určená pre deti v materských školách, žiakov základných škôl a žiakov základných umeleckých škôl. Rovnako by sme privítali aj záujem študentov stredných umeleckých škôl. Akceptované budú len plošné práce - kresba, maľba, grafika.

Autor musí zo zadnej strany svojej výtvarnej práce uviesť meno, priezvisko, vek, prípadne školu, ktorú navštevuje. Uzávierka súťaže bude 31. augusta 2017. Súťaž vyhodnotíme 21. septembra 2017. Svoje návrhy môžete posielať na e-mailovú adresu kniznica@prievidza.sk alebo osobne priniesť na pobočku Mestskej knižnice M. Mišíka v Dome kultúry Prievidza (F. Madvu 11).

Víťaz súťaže sa môže tešiť na darčekovú poukážku v hodnote 30,00 € na nákup kníh podľa vlastného výberu v kníhkupectve Literama.

Tešíme sa na vaše návrhy!

logo

Hlavné menu