Quantcast

zaTVOR(!)ení

Iné akcie
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Od do

zaTVOR(!)ení

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v spolupráci s Fotoklubom pri RKC vyhlasuje fotografickú prezentáciu na témy lockdown, izolácia a pandémia. Cieľom prezentácie je zachytiť dobu, v ktorej sa nachádzame a zdokumentovať ju prostredníctvom reportážnych fotografií.

 

Zaslanie prác:

Fotografie (iba v elektronickej podobe) môžete aj priebežne posielať mailom na adresu osvetapd@gmail.com aj s Vaším menom, priezviskom, vekom a kontaktnými údajmi (e-mail, mobil), ku každej fotografii uveďte aj jej názov.

Doporučujeme  posielať fotografie v takom rozlíšení, aby maximálna veľkosť jednej  fotografie v jpg formáte nepresiahla 5 MB. Počet fotografií od jedného  fotografa nie je obmedzený, jeden autor môže fotografie zaslať aj  viackrát počas trvanie prezentácie.

Fotografie posielajte s  názvami súborov ľahko priraditeľným k autorovi a fotografii, v prípade  tematického súboru označte fotografie okrem názvu aj poradovým číslom.

 

Termín:

Prezentácia trvá do konca novembra, fotografie budú priebežne zverejňované na facebooku a stránke RKC www.rkcpd.sk .

Najlepšie fotografie budú ocenené vecnými cenami, vyhodnotenie bude zverejnené na stránke a facebooku RKC do 7. decembra 2020.

 

Vekové kategórie:

  • Deti (do 10 rokov)
  • Študenti (do 21 rokov)
  • Dospelí (do 65 rokov)
  • Seniori (nad 65 rokov)

 


GDPR

Súťažiaci  dávajú prihlásením sa do súťaže súhlas Regionálnemu kultúrnemu centru v  Prievidzi na publikovanie svojich diel v rámci kultúrno-osvetovej  činnosti RKC. Súťažiaci vyhlasujú, že sa oboznámili s podmienkami  spracúvania osobných údajov Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi,  ktoré je dostupné na www.rkcpd.sk

Odporúčané akcie