20 ROKOV ORCHESTRA AKORDEONIKA

Koncerty
Kultúrne centrum Bojnice
20.5.2018 - 16:00

Akordeónový orchester AKORDEONIKA ZUŠ Bojnice vznikol v roku 1998 ako akordeónové kvinteto a postupne sa rozrástol na 25 členný orchester pod umeleckým vedením Mgr. Ota Mellu a jeho zástupcov Ľuboša Hrdého, Dis art. a PaedDr. Tomáša Kozáka.
Počas 20 rokov existencie, ktoré si v tomto roku Orchester Akordeonika pripomína, prešiel istými zmenami a vystriedalo sa vňom množstvo žiakov. V roku 2006 vznikla prípravná zložka Akordeoniky – Akordeonika Baby, kde hrá približne 15 malých akordeonistov pod vedením PaedDr. Tomáša Kozáka. V marci 2008 vznikla top formácia Akordeonika Profi, ktorú tvorí desať najlepších hráčov z materského orchestra Akordeonika, ktorí hrajú umelecky náročný repertoár.
Na oslave 20. narodenín Orchestra Akordeonika môžete byť prítomní aj Vy, ak prídete na ich koncert do Kultúrneho centra Bojnice, kde ich spoločne s AKORDEONIKOU oslávime.
vstupné 5,00 €

akordeonika

Odporúčané akcie