... Jedine koncert! Erik Rothenstein Quartet

Žáner:
21.11.2013 - 18:00 - 19:30
Jazzový koncert. Vstupné: 4 € dospelí; 2 € študenti, seniori, ZŤP

... Jedine koncert! Erich Rothenstein Band

Blázni z Chelmu

 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi uvedie projekt vynikajúceho saxofonistu, aranžéra a skladateľa Erika Rothensteina s názvom Blázni z Chelmu, v ktorom jeho autor predstavuje klezmer, tradičnú  hudbu východoeurópskeho židovského etnika spojenú s moderným jazzom. Jadrom projektu sú kompozície napísané podľa literárnej predlohy spisovateľa Isaaca Bashevisa Singera, The Fools of Chelm (and their History) – (Hlupáci z Chelmu a ich história). Autor v nej pútavým spôsobom opisuje dejiny chudobného mesta Chelm. Singer nám svojou jazykovou hravosťou a používaním inteligentného humoru zanecháva posolstvo, aby sme sa naučili rozlišovať ľudskú hlúposť a obmedzenosť, aj keď sa rodí v hlavách našich vodcov. Zabáva nás absurdnými a smiešnymi príbehmi, ale kdesi v pozadí zdvíha varovný prst a upozorňuje na nebezpečenstvo hroziace od našich vodcov, ktorí sa často krát správajú ako Hlupáci z Chelmu. Projekt pomocou programového hudobného spracovania sa snaží odovzdať odkaz Singerovej literárnej predlohy Blázni z Chelmu. Používa prvky klezmerovej hudby, jazzovej harmónie, sólovej i kolektívnej improvizácie. Na koncerte kapela predstaví aj svoje staršie kompozície, ktoré tak doplnia program podujatia.

 

Termín konania: 21.11.2013 o 18:00 h

Miesto konania: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Zabezpečuje: Mgr. art. Jana Pekárová, ArtD.

Organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Hlavné menu